Vyberte stránku

Krajina jako žánr tvořila podstatnou část mé tvorby především
v dřívějším období. Tehdy jsem maloval krajiny v realistickém duchu a většinou přímo v plenéru. V současné době se opět vracím
k zobrazení krajiny, která mi je podle mého soudu bytostně bližší. Již mi však tolik nejde o konkrétní zobrazení podle připraveného záměru. V některých obrazech sice vnímám snahu o určitý řád
a geometrizaci krajinných fragmentů, ale v těch nejnovějších je krajina pojata více intuitivně, pocitově, podléhající vlastní estetice.

Ve figurální tvorbě jsem dospěl k určitým změnám. Dříve jsem se věnoval složitějších kompozicím, kde bylo více figur. Důraz jsem kladl zejména na pohyb, psychologii jednotlivých postav a celkovou skladbu obrazu. Projev byl celkově spíše kresebný. V posledních letech jsem zredukoval počet postav na jednu, maluji více expresivně s akcentem na barvu. Nejraději maluji postavy v krajině, u vody nebo má břehu.

Ve figurální tvorbě jsem dospěl k určitým změnám. Dříve jsem se věnoval složitějších kompozicím, kde bylo více figur. Důraz jsem kladl zejména na pohyb, psychologii jednotlivých postav a celkovou skladbu obrazu. Projev byl celkově spíše kresebný. V posledních letech jsem zredukoval počet postav na jednu, maluji více expresivně s akcentem na barvu. Nejraději maluji postavy v krajině, u vody nebo má břehu.

V poslední době se více věnuji abstraktní tvorbě. Začalo to zhruba v době, kdy se tady objevil koronavirus. Měl jsem více prostoru malovat a o malování i přemýšlet. Postupně jsem abstrahoval určité konkrétnější motivy, hlavně slunečnice a jiné květiny. Ty jsou ještě malovaný na jakési realistické konstrukcí. U posledních obrazů jsem odložil veškerý přípravný materiál, ktery mě dosud svazoval( vlastní fotografie, studie..) a zaměřil se na vlastní pocit. Obraz se začíná rodit z mého aktuálního rozpoložení, nálady okamžiku. Dominantou se stává barva a samotný proces malby. Na plátně reaguji na různá gesta, tahy, shluky barev a nejrůznější změny v průběhu malování.